Ultralyd
Hva er ultralyd?

Mennesker i ung alder kan høre frekvenser mellom 20 - 20 000 hertz. Alle frekvenser over 20 kHz blir betegnet som ultralyd og er umulig for mennesker å høre. En transduser eller ultralydenhet avgir en meget høyfrekvent ultralyd på over 30 kHz ved hjelp av en piezoelektrisk krystall.

Piezoelektriske krystaller

Bilde: Wikipedia
Ved å utsette en piezoelektrisk krystall for trykk/vibrasjoner vil krystallet polariseres og avgi spenning. I motsatt tilfelle vil krystallet avgi vibrasjoner om den blir tilsatt spenning.

Med andre ord brukes krystallet som en transduser (høyttaler) som avgir en frekvens på over 30 000 Hz i et kontrollert område.Oppbygningen av encellet bakterie.Piezoelektriske krystaller kan produsere strøm eller avgi
vibrasjoner.Encellet organismer

Mikroorganismer som kun har èn celle kalles encellede organismer. Disse kolonisere seg i små samfunn og utsondrer et sekret som beskytter kolonien (biofilm). Flercellede organismer har som oftest vev som igjen består av flere spesifiserte celler, men skillet er ikke tydelig.


Noen skadelige bakterier

  • Chlorophycota (alger)
  • Cyanobacteria (plankton)
  • Streptococcus Pyogenes (streptokokker)
  • Escherichia Coli (E-coli)
  • Vibrio Cholerae (kolera)
  • Enteritis Salmonella (salmonella)Noen bransjer...

Skip, offshore og subsea

Hindrer begroing
Statiske og dynamiske forhold
Offshore & subsea
Skrog, kjøleanlegg og propell


Jordbruk, dyrehold og rørsystem

Beskytter drikkevann
Dreper farlige bakterier
Hindrer begroing av alger
Motvirker tilstoppelse


Fiskeoppdrett og vannverk

Renere vann
Mindre bakterier
Reduserer behov for medisin
Energieffektivisering av anlegg