Return on Investment
Besparelser knyttet til bruk av teknologiene

Ved implementering av teknologi som tar sikte på å redusere eller motvirke begroing og overflatespenning, oppnås ikke kun et sterilt og helse-effektivt miljø, men også store besparelser innen energiforbruk, utslipp, vedlikehold og sikkerhet. Shipping og offshore har store utslipp knyttet til drivstoff-forbruk, fiskeoppdrett sliter med lus og biologiske angrep, mens bakteriedannelse i forbindelse med vannreservoar og rørsystem er et kjent problem. Vedlikehold knyttet til eiendomsforvaltning, transport og industri skaper store utgifter for bedrifter og privatpersoner og kan reduseres med over 40% ved smart implementering av teknologi.

Skip, offshore og subsea

For skip, offshore og subsea -installasjoner er begroing et stort problem og fører til unødvendig bruk av drivstoff samt kontinuerlig renhold av skrog og utstyr. Slike operasjoner utgjør også en sikkerhetsrisiko for involvert personell. Les mer...

Fiskeoppdrett og rørsystem

Tilstopping i rørsystem på grunn av begroing såvel som kalk og rustdannelse fører til stopp i produksjon og medfører store driftkostnader. Bruk av kjemikalier og eksponering av personell er et vedvarende problem som enkelt kan bekjempes proaktivt. Les mer...Dyrt å bruke profesjonelle?
Bare vent til du prøver en amatør!Se eksempel på besparelse av drivstoff og utslipp av
karbonmonoksid, nitrogenoksider og svoveldioksid.


Agro- og akvakultur

Bakteriedannelse i vannreservoar, drikke kilder for dyr og vanningsanlegg i gartnerier gi økte kostander i forbindelse med desinfisering og rengjøring. Ved bruk av medisiner som antibiotika for bekjempelse av bakterier, skapes multi-resistente bakterier som er svært vanskelig å bekjempe. Ved å behandle installasjonen mot bakteriedannelse kan slike problemer unngås. Les mer...

Store muligheter

Ved behandling av overflater med nanokjemisk coating eller superhydrofobisk coating oppnås en "Easy-to-Clean" effekt, samt økt slitestyrke, levetid, UV-bestandighet og kosmetisk effekt. Vedlikeholdskostnadene kan reduseres fra 40-80% på noen områder ved rikitg håndtering ettersyn.

Relaterte bransjer med høy nytte-effekt

Kommuner
Veivesen
Transport
Vann & kloakk

Entreprenør
Eiendomsforvaltning
Matproduksjon
Industri & anlegg
Renhold