Rapporter & dokumentasjon
Nasjonale og internasjonale avhandlinger om nanoteknologi

Grundig dokumentasjon og forskning er svært viktig innen feltet nanovitenskap og teknologi. Spesielt ettersom nanoteknologi ofte blir beskrevet som den neste industrielle revolusjon og dermed blir grunnsteinen for videre utvikling og innovasjon.


"Forskningsrådet hadde i perioden 2002-2011 strategisk satsing på nanoteknologi og funksjonelle materialer gjennom programmet NANOMAT. Dette programmet ble avsluttet i 2011. I lys av en bred strategiprosess ble NANO2021 etablert som et Stort program med 10-års virketid (2012-2021).
Kilde: forskninigsrådet.no


Det er gjort mange studier og forsøk med hydrofobiske overflater og materialer over mange år. Effekten ble første gang forsøkt kopiert i 1964 og har siden blitt modifisert mange ganger. De senere årene har vi hatt muligheten til å bruke nanoteknologi for å oppnå effekten som etterlignet lotus blomsten.Bakterier og andre mikroorganismer trives i alle slags miljøer på og utenfor jorden. Noen typer bakterier jobber sammen med oss mennesker og skaper en symbiose, mens andre ikke har samme effekt på vår helse. Tilstedeværelsen av sistnevnte bakterieart i mat og vann -produksjon er ikke ønsket og krever stadig nye bekjempelsesmetoder.

Andrew Maynard, administrerende vitenskapelig rådgiver for
prosjektet Emerging Nanotechnologies, snakker til Jorge Ribas om risiko.


"Mikroorganismer kan vokse fritt i væske eller være festet til en overflate og/eller til hverandre og danne en film eller aggregater kjent som biofilm. Mikroorganismer i biofilm produserer ekstracellulære materialer, som polysakkarider, lipider, proteiner og/eller DNA som bidrar til å binde dem til hverandre og til overflaten. Sammensetningen, tykkelsen og strukturen til biofilmen er avhengig av hvilke mikroorganismer den består av og miljøforhold. Noen biofilmer er homogene og flate, mens andre har ulike strukturer og kanaler som sikrer transport av næringsstoffer til celler i de dypeste lagene av biofilmen."
Kilde: biofilmforskning.noUltralyd har lenge vært et kjent middel for bekjempelse av bakterier. Frekvenser over 20 kHz regnes som ultralyd og beskriver en bølgelengde vi mennesker ikke kan høre. Hunder, flaggermus og noen andre dyr har en bredere hørevidde og kan sanse frekvenser over 20 kHz.

Sonar brukes av flaggermus for å finne byttet i mørket.
Sonar eller ekkolokasjon er en form for ultralydteknologi.

Vi bidrar individuelt og kollektivt til videre forbedring av helse, miljø og sikkerhet for vårt arbeidsmiljø.  I vårt virke er vi bevisste på å redusere negative innvirkninger som vår virksomhet har på miljøet. NanoConcept videreformidler primært teknologi som er inspirert av naturen, altså biomimetikk.Risiko og regulering

NANOMAT  2007 - 2011
Programplan
NANOMAT skal legge grunnlag for et nytt kunnskapsbasert og forskningsintensivt næringsliv og gi en bærekraftig fornyelse av etablert norsk industri.

NANO2021  2012 - 2021
Programplan
Programmet er oppfølgeren til NANOMAT som ble avsluttet i 2011. NANO2021 skal bidra til å løfte den nasjonale kunnskapsbasen på nanovitenskap og nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer til et høyt internasjonalt nivå.

Superhydrofobi

Specifications Sheet
Rapporter basert på nyere forskning innen feltet hydrofobi, superhydrofobi og overflatespenning. Vanntetting, anti-is og anti-korrosjon er andre egenskaper disse type beskyttelser har.

Bakterie og biofilm

Encellede mikroorganismer
Studien av bakterier er en gren av mikrobiologien. Bakterier er allesteds-nærværende på jorden og kan leve i alle slags miljøer.


Cyanobacteria (plankton)

Streptococcus (streptokokker)

Beskyttelse for bakteriene
Bakterier beskytter seg mot kjemiske angrep ved å danne små samfunn som gir fra seg et sekret eller slim som kalles biofilm. Biofilmen gir et trygdt og næringsrikt miljø for bakterier.
Ultralyd mot biofilm

Velkjent teknologi
Ultralyd har lenge blitt brukt i bekjempelse av uønskede bakterier. Oppdateringer og tilpassing av teknologien gjør oss nå i stand til å nøyaktig angripe de cellene vi vil fjerne.


Karbon nanorør (CNT)

Verdens sterkeste materiale
Carbon NanoTubes eller Karbon nanorør er klassifisert som verdens sterkeste materiale. Flere utgaver av nanografèn finnes nå på forskningstadiet, men CNT er på markedet.