Nanoteknologi
Hva er nanoteknologi?

Nano kommer fra det greske ordet nanos (som betyr dverg), men i praksis brukes den som en prefiks og beskriver en størrelsesorden på 1.000.000.000 ganger mindre enn meter. Som eksempel er ditt hårstrå mellom 80.000 - 100.000 nanometer bredt, og din negl vokser 1 nanometer hvert sekund. På dette nivået er vi helt nede på atomer og molekyler og nanoteknologi dreier seg om manipulasjon av nettopp disse. På nano-nivå gjelder ikke tradisjonelle naturlover og regler og dette har skapt grunnlaget for vitenskapsgrenen kvantemekanikk (Werner Heisenberg).

Unike egenskaper

Et sentralt felt innen nanoteknologi er å utvikle nanomaterialer. Dette er materialer med strukturer som har størrelse mellom 0,01 og 100 nanometer, og som har unike egenskaper på grunn av størrelsen. Nanoteknologi bygger på at vi har økt evne til å modifisere og bygge strukturer på atom- og molekylnivå og til å kontrollere strukturenes egenskaper.


Nanoteknologi og biologi har mange kompatible egenskaper.Nanoteknologi beskrevet på skala.Risiko knyttet til nanoteknologi

Forskning på risiko ved nano-materialer har særlig vært rettet mot helseeffekter, og enkelte tilfeller av skade er påvist. Kunnskapen er imidlertid mangelfull, særlig om langtidsvirkninger og miljøeffekter. Det er særlig frie nano-partikler som har potensial for å gi skade. Partikkelformen gjør det mulig og nå steder i kroppen og miljøet som ellers er beskyttet.

Videre kan størrelsen medføre økt reaktivitet ettersom relativt små strukturer vil ha flere atomer, hjørner og kanter på overflater hvor de kan reagere med andre stoffer. Dette betyr ikke at alle nano-partikler vil gi skade. Risiko er et produkt av farlighet og eksponering.

Bedriften tar faren om risiko alvorlig og jobber kontinuerlig med institusjoner som Bioforsk for å avdekke risiko forbundet med teknologien og sikre at gjeldene produkter holder mål. En betydelig del av kostnadene er derfor knyttet til uttesting og sertifisering av produktene for markedet.Teknologi
Miljø
Bestill