Begroing
Hvordan virker det?

Å forstå hvordan ting fungerer er viktig når man vil finne en effektiv og varig løsning. Problemer knyttet til marin begroing er svært utbredt og omfattende, men også her kan man dele begroingsprosessen i flere faser og angripe problemet på et tidlig stadiet.


Biofilm

Den første og viktigste fasen til marin begroing kalles mikrobegroing. Encellet organismer som bakterier trives i varme omgivelser og i områder hvor vannet strømmer med ulik hastighet. Her skaper de små biologiske samfunn som danner livsgrunnlaget for makrobegroing. Bakteriene beskytter seg ved å lage en biofilm (slim) rundt samfunnet som gjør den svært motstandsdyktig mot kjemiske og biologiske angrep.

Skjell, rur, alger og anemoner er velkjent problematikk under klassen makrobegroing og representerer et biologisk mangfold som har fått etablert seg godt og over lengre tid. Makrobegroing er med andre ord veletablerte marine samfunn med godt livsgrunnlag og næringstilgang.Besyttelse for skrog, kjølesystem og propell.
Marin begroing er et stort problem for skip, offshore installasjoner og subsea utstyr.
Forståelse av livsgrunnlaget er avgjørende for å løse problemet.


Marin beskyttelse

Ved å pro-aktivt handle mot biofilm vil man oppnå en langvarig og miljøvennlig beskyttelse mot marin begroing. Kjemikalier og biocider tilhører fortiden og blir stadig strengere regulert i bransjen. Nanoteknologi er det neste riktige steget og flere ganger bevist at teknologien bidrar til bærekraftige løsninger innen feltet mikrobiologi. Les mer om teknologiene for å vite mer.


Teknologi
Referanser
Bestill100%
Miljøvennlig
Unike
egenskaper
Store
besparelser
Prisbelønte
teknologier