Innovasjon
Vårt fokus

Innovasjon og kvalitet er grunnlaget for NanoTech Solutions (NanoConcept) hjørnestenspolicy. NanoTech Solutions besitter den rette kunnskapen for å gjennomføre omfattende prosjekter basert på nanoteknologi. Skreddersydde løsninger tilpasset hver enkelt kunde, basert på nyeste forskning på dette feltet.

Hva er egentlig innovasjon?

Innovasjon kan kort beskrives som nytenkning eller nyvinning og Direktoratet for Forvaltning og IKT (difi) definerer det slik:

"Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd."

Innovasjon er derfor svært viktig for alle bedrifter som ønsker vekst og tilstedeværelse i markedet. Mange kutter i forskning og utvikling hvis selskapet opplever resesjon når nettopp ny satsning og omstilling kan være den riktige løsningen.


Kunstnerisk fremstilling av teknologi og utvikling.


Innovativt design innen arkitekturen.
Økonomiske definisjoner

Schumpeter definerte økonomisk innovasjon i hans verk «The Theory of Economic Development» (1934).

  1. Introduksjon av en ny vare — det som konsumenter ikke allerede er kjent med — eller av en forbedret kvalitet.

  1. Introduksjon av en ny metode for produksjon, hvilket ikke er behøver være basert på en forskningsmessig nyvinning, og kan eksister som en ny måte å forvalte en vare kommersielt.

  1. Åpningen av et nytt marked, det vil si et marked inn i hvilket den spesifikke typen produksjon ikke har blitt introdusert tidligere, enten markedet har eksistert tidligere eller ikke.

  1. Erobringen av en ny kilde av råvarer eller halvfabrikata, igjen uansett om denne kilden eksisterte tidligere eller om den er den første som er.

  1. Utførelse av en ny organisasjon i hvilken som helst industri, som å bygge en monopol-posisjon (for eksempel ved å skape et trust) eller ved å bryte opp en monopolsituasjon.100%
Miljøvennlig
Unike
egenskaper
Store
besparelser
Prisbelønte
teknologier