Forskning og utvikling
Tidligere og pågående prosjekter innen FoU

NanoTech Solutions har stort fokus på miljø og bærekraftig utvikling når vi velger teknologi og nyvinning. Sammen med bransjens beste forskere innen miljø og økotoksisitet gjennomgår alle produkter kritiske tester før de blir presentert for det norske og internasjonale markedet.

Flere samarbeid om utvikling av miljøvennlig produkter og løsninger i Norge så vel som Tyskland, Belgia, England og USA styrker NanoTech Solutions's profil som en miljøvennlig teknologiforvalter.

Kravene blir stadig strengere når man vil bekjempe bakteriedannelse og begroing. Løsningen skal være miljøvennlig og ikke skade økosystemet. Nettopp dette kan vi i NanoTech Solutions bidra med.


Miljøvennlige produkter

Biologisk nedbrytbar
Gir indirekte reduksjon av utslipp
Redusert eksponering av farlige kjemikalier
Lavt energiforbruk
Ingen biocider eller tung-metaller
Godkjent av Bioforsk
Vårt nettverk strekker seg langt utover Norges grenser.Starte FoU prosjekt?

Forskning og utviklings prosjekter gir finansiering til selskap som har aktiviteter innen forskning for å løse et tilstedeværende problem i bransjen. Om dette gjøres ved å modifisere en allerede eksisterende løsning eller gjennom konstruksjon av helt nye system kan selskap søke støtte og tilskudd til slike prosjekt.

Norske fond og støtteorgan ønsker primært å hjelpe firma og organisasjoner som kan bidra til produksjon i Norge, som igjen skaper arbeidsplasser. En annen viktig faktor er deltagelse i prosjektet fra andre internasjonale selskap med samme fokus på problematikk.


Teknologi
Rapporter
Bestill100%
Miljøvennlig
Unike
egenskaper
Store
besparelser
Prisbelønte
teknologier