Biomimetikk
Biomimetikk og bionikk

Menneskeskapte prosesser, stoffer, enheter eller systemer som imiterer naturen blir kalt biomimetikk. Med andre ord kan vi med dagens teknologi og viten utvikle materialer som kan kopiere egenskaper fra naturen. Kunsten og vitenskapen om å designe og bygge materialer er av spesiell interesse for forskere innen nanoteknologi, robotikk, kunstig intelligens (AI) og medisinsk industri.

Hvorfor kopiere naturen?

Den grunnleggende ideen er at naturen, med sine mange millioner av år med evolusjonære historie, har utallige muligheter for teknologisk innovasjon. Det vil derfor ofte være fruktbart å identifisere prosesser og mekanismer i naturen og prøve å kopiere den til vår egen teknologi.

Lotus effekten er et eksempel på en effekt forskere har kopiert fra naturen til bruk på alle overflater som skal holdes rene.
Proteser med intergrerte nerve- og muskelsystem.Naturlig evolusjon har løst de fleste av dagen problemer.
Bionikk

Slik vi på mange måter kjenner biomimikk i dag er gjennom bionikk. I mange tilfeller hvor lem eller andre vitale organer har gått tapt har teknologi erstattet funksjonen gjennom proteser og andre medisinske løsninger. Disse er alle å klassifisere som biomimetriske modeller fra naturens eget design.


I dag har forskere kommet svært langt innen feltet bionikk. Syntetiske nervesystem i operasjonelle proteser blir stadig mer vanlig og teknologien skyter fart mot utvikling av alternative kropper og digital bevissthet. Grensen mellom maskin og menneske blir stadig mindre definert og med tiden vil dette kun være et etisk spørsmål og ikke lenger en begrensning. Dette er riktig nok noe inn i fremtiden, men utviklingen skjer raskere enn mange tror.100%
Miljøvennlig
Unike
egenskaper
Store
besparelser
Prisbelønte
teknologier