Agrikultur & Industri
Fullførte prosjekter

Gjennom vår driftstid har vi hatt mange ulike og innovative prosjekter med flere store bedrifter og organisasjoner. Med mange forskjellige problemstillinger har vi sammen skreddersydd en optimal løsning basert på de til enhver tid beste teknologiene tilgjengelig. Noe som også har gitt oss bred erfaring og ekspertise innen feltet overflateoptimalisering ved hjelp av nanoteknologi.

Roskar & Abillion

Kylling gården Roskar skriver følgende etter installasjonen av ultralyd transdusere: "Etter et halvt år med ultralyd-systemet er det ikke spor av biofilm og rørene må ikke lenger rengjøres med kjemikalier."

Installasjon av transdusere på filtre i store produksjonstanker fylt med slam (vann/gullstøv -sand/kjemikalier) på hele 40% viskositet, førte til en vedlikeholds-reduksjon på 2 ganger i uken til 1 gang hver 5 uke. Dette melder gruveselskapet Abillion.

Universiteit Leuven

Gjennomførte et vellykket forsøk på å redusere vedlikehold i transport av kunstig melk gjennom 20m rør. Rengjøringen måtte gjøres hver dag på grunn av tilstopping av melk-pulver i rørene. Etter 2 uker med installerte transdusere var det ikke mer tilstoppelse i rørene og man kan skylle med kaldt vann for å rense rørene.


Priser og tildelinger

Norwegian Young Technology Awards er en stor internasjonal konkurranse for gründere og ny-startede bedrifter. I 2013 ble NanoConcept nominert og fikk 3 plass i konkurransen. I tillegg har teknologien vi benytter fått flere priser.

Gull medalje for beste belgiske oppfinnelse 2013.
Gull medalje for "WOIP" gitt av World Intellectual Property
Organization.
Gull CUP valgt av den internasjonale juryen og gitt for den  beste oppfinnelsen og fremragende bidrag til kreativitet.

Ultralyd & CNT
Miljø
Bestill100%
Miljøvennlig
Unike
egenskaper
Store
besparelser
Prisbelønte
teknologier