Publisert: 7 Februar 2014



Ultralyd mot bakterier
Ultralydteknologi

  • Legionella
  • Streptococcus Pyogenes (streptokokker)
  • Escherichia Coli (E-coli)
  • Vibrio Cholerae (kolera)
  • Enteritis Salmonella (salmonella)

Utallige forskningsprosjekt og studier viser at encellet bakterier og organismer ikke tåler ultralyd på frekvenser over 30 kHz. Dermed vil ikke biofilm dannes på områder beskyttet av ultralyd og heller ikke føre til potensielle smittekilder.


Ultralyd & CNT
Videoliste
Bestill