Superhydrofobisk beskyttelse
Hva er Super/Ultra -hydrofobi?

Hydrofobi eller hydrofobisk coating betyr at en behandlet overflate er svært vann-avstøtende og beskytter overflaten ved hjelp av luft. Graden av hydrofobisk evne beregnes med noe som kalles kontaktvinkelen og er illustrert i bildet under. Mange mistolker ordet og forveksler hydrofobisk coating med superhydrofobisk coating, som kan bety to svært forskjellige ting. Superhydrofobi er også kjent under navnet "Lotus effekten".

Kontaktvinkelt

Bilde: Wikipedia
Når en væske treffer en ubehandlet oveflate vil vannet renne utover flaten, skape friksjon og binde seg til de overflate-spenningene som finnes.

Ved å redusere kontaktflaten til væsken vil friksjon gå kraftig ned og overflatespenningen blir minimal - som igjen fører til en overflate som frastøter væske.

Overflate
Kontaktvinkel
Normal (ubehandlet)
35°
Hydrofobisk
90-149°
Superhydrofobisk
>150°

Godkjent forhandler av Ultra-Ever Dry®.Noen coatinger er motstandsdyktige mot syrer og baser.
Ultra-Ever Dry®

Ultra-Ever Dry® overflate coating gir en superhydrofobisk beskyttelse med 160 - 175° kontaktvinkel. Med så høy kontaktvinkel fungerer middelet også utmerket som anti-is og gir god beskyttelse mot rust og kalkdannelse.

Ultra-Ever Dry® frastøter nesten alle væsker, syrer, baser og oljer og kan påføres nærmest alle overflater. Med lav herdetid og høy temperatur-resistans (-34°C - 149°C) gis coatingen unike egenskaper.Ultra-Ever Dry®
Rapporter
Bestill